Pravne napomene

Pravne napomene:

Toni truffles d.o.o.
Trošti 64a, 52000 Pazin
tel.: +385 98 946 5445
Registrirano na Trgovačkom sudu u Pazinu
MBS: 130067285,
PDV ID: HR 40016714930
IBAN: HR3224020061100819666
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član društva: Toni Bibulić